Warning: A non-numeric value encountered in /home/amb/ftp/www.belt.edu.pl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

ZAPISY ON-LINE – JĘZYK NIEMIECKI

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i testu sprawdzającego Państwa umiejętności językowe i poziom znajomości wybranego języka. Na rozwiązanie każdego testu przewidzieliśmy maksymalnie 40 minut, jednakże po rozwiązaniu wszystkich zadań możecie Państwo zakończyć test przed upływem czasu.

Wyniki będą przesłane do wybranej przez Państwa szkoły BELT-Adler, która skontaktuje się z Państwem, by dokonać wyboru grupy i profilu kursu.

Wypełniając poniższy formularz wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie danych osobowych (tj. danych wymienionych poniżej, jak również danych pozyskanych w związku z nauką w szkole) w bazie danych oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach marketingowych przez BELT-Adler.
Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.

Musisz wpisać tekst
Musisz wpisać tekst
Musisz wybrać numer
Musisz wpisać email
Musisz wypełnić te pole
Musisz wypełnić te pole