Warning: A non-numeric value encountered in /home/amb/ftp/www.belt.edu.pl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Kursy językowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej

W szkołach BELT traktujemy kursy językowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej jako etap wieloletniego procesu edukacji językowej. W przypadku tej grupy wiekowej bezpośrednim celem nauki jest osiągnięcie przez słuchaczy kompetencji językowej na poziomie co najmniej:

 • egzaminu FCE, a docelowo CAE i Proficiency – w przypadku języka angielskiego. Celem nauki jest doprowadzenie uczniów do poziomu egzaminu FCE w trzeciej klasie gimnazjum, a w okresie pierwszych dwóch lat nauki w liceum do poziomu egzaminu CAE.
 • egzaminu ZD, a docelowo Zertifikat C1 lub wyższym – w przypadku języka niemieckiego. Zakładają one zdanie przez uczniów w ostatniej klasie gimnazjum lub w liceum egzaminu ZD, a w okresie pierwszych dwóch lat nauki w liceum egzaminu Zertifikat C1.

Na kursach tych szczególny nacisk kładzie się na swobodę komunikowania, gramatykę oraz płynność mówienia i poprawność językową. Naszym celem podstawowym jest naprawdę dobra, swobodna znajomość angielskiego lub niemieckiego zarówno w bezpośredniej komunikacji jak i w pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu.

Kursy młodzieżowe odbywają się 2 razy w tygodniu. Każde zajęcie trwa 90 minut. Łączna ilość zajęć w roku to 120 godzin. Maksymalna wielkość grupy to 10 uczniów.

Kursy dla gimnazjum

Kursy dla gimnazjalistów uwzględniają wymagania programu nauczania w szkołach publicznych oraz wymagania egzaminu gimnazjalnego.

Kursy dla liceum

Kursy językowe dla licealistów konsekwentnie budują znajomość języka na kolejnych, coraz wyższych poziomach zaawansowania oraz przygotowują do matury.

Korepetycje dla uczniów

Jeśli uczeń ma zaległości w szkole, potrzebuje usystematyzowania i powtórzenia materiału przed ważnym testem czy sprawdzianem końcowym.

Nie czekaj. Sprawdź swoje umiejętności językowe.

Zrób test online!

Kursy dla gimnazjalistów

Kursy dla gimnazjalistów uwzględniają wymagania programu nauczania w szkołach publicznych oraz wymagania egzaminu gimnazjalnego.

Zajęcia prowadzone są sposób komunikatywny i program zakłada rozwijanie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisanie. Przy odpowiednio wczesnym rozpoczęciu nauki języka oraz wystarczającym wkładzie własnego wysiłku, uczeń może w II lub III klasie zdać egzamin FCE lub ZD.

 • kurs roczny 120 x 45 min.
 • zajęcia 2 x 90 min.
 • maks. wielkość grupy: 10

Kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych

Egzamin gimnazjalny nie musi być stresującym doświadczeniem. W naszej szkole nie tylko poznasz techniki zdawania egzaminu, ale także powtórzysz cały materiał i uzupełnisz braki. Z nami poszerzysz słownictwo, poznasz gramatykę i nauczysz się rozwiązywać testy egzaminacyjne. Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych.

Korepetycje językowe w szkołach BELT

Korepetycje językowe

Jeśli uczeń ma zaległości w szkole, potrzebuje usystematyzowania i powtórzenia materiału przed ważnym testem czy sprawdzianem końcowym, zorganizujemy dla niego indywidualne korepetycje, które skutecznie uzupełnią braki w jego wiedzy i umiejętnościach językowych.

Zajęcia korepetycyjne można wykupić w pakietach 20 zajęć x 45 min. Częstotliwość i harmonogram zajęć ustalane są indywidualnie ze słuchaczem.

Kursy dla licealistów

Kursy dla licealistów konsekwentnie budują znajomość języka na kolejnych poziomach zaawansowania. Program zakłada rozwijanie umiejętności komunikacji (płynności i precyzji wypowiedzi) w różnych kontekstach życiowych i kulturowych oraz rozwijanie słownictwa, pogłębianie znajomości gramatyki. Licealistom proponujemy także kursy egzaminacyjne: FCE, CAE, ZD.

 • kurs roczny 120 x 45 min
 • zajęcia 2 x 90 min. (pon-pt)
 • zajęcia 1 x 180 min (piątki lub soboty)
 • maks. wielkość grupy: 10

Kursy dla maturzystów

Nasze szkoły oferują maturzystom 80-godzinny kurs (wrzesień-kwiecień), który pozwoli im solidnie przygotować się do nowej matury w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej.

Dzięki specjalnie przygotowanemu programowi nauczymy maturzystów wypowiadać się na piśmie i w mowie oraz przećwiczymy techniki zdawania egzaminu maturalnego, jego strukturę i zasady testowania.

Kurs przygotowuje zarówno do matury pisemnej jak i ustnej. Kursy prowadzone są między innymi przez egzaminatorów maturalnych i w oparciu o specjalnie przygotowany program, który obejmuje:

 • rozwijanie umiejętności słuchania i czytania poprzez liczne tematycznie dobrane ćwiczenia oraz testy egzaminacyjne
 • rozwijanie umiejętności pisania – różne formy wypowiedzi (krótka forma użytkowa, list formalny i nieformalny oraz dłuższa forma użytkowa: rozprawka, opis, recenzja oraz opowiadanie)
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi w oparciu o zestaw tematów maturalnych
 • poszerzanie słownictwa w oparciu o zestawy maturalne
 • zapoznanie słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania

Naszym słuchaczom zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne oraz zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.

 

 • kurs roczny 120 x 45 min
 • zajęcia 2 x 90 min. (pon-pt)
 • zajęcia 1 x 180 min (piątki lub soboty)
 • maks. wielkość grupy: 10

Skontaktuj się z nami!