Warning: A non-numeric value encountered in /home/amb/ftp/www.belt.edu.pl/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Jakość nauczania w szkołach BELT

W szkołach językowych BELT staramy się osiągnąć możliwie najwyższy poziom jakości nauczania. Inaczej mówiąc: uczymy, by nauczyć. Dlatego wszystko, co dzieje się na oferowanych przez nas kursach językowych, nie jest przypadkowe. Materiał, który realizuje w trakcie kursu nauczyciel, nie wynika po prostu z wybranego podręcznika, lecz opiera się na kompleksowym programie nauczania. Lekcja jest oczywiście jego najważniejszym elementem, jakby górną częścią programowej piramidy. Natomiast podstawą tej piramidy jest Curriculum, czyli filozofia nauczania języka angielskiego.

Curriculum określa cele, wartości i podejście do edukacji, jakie w praktyce cechuje nasze szkoły.

Curriculum definiuje także zasady nauczania gramatyki, słownictwa oraz wymowy, jak również sposoby rozwijania umiejętności słuchania, mówienia, czytania, i pisania.

Poziom drugi piramidy składa się z konkretnie opracowanych programów nauczania (zwanych po angielsku syllabuses) dla kursów prowadzonych w naszych szkołach.

Programy te precyzyjnie określają, jakie elementy gramatyki, funkcji językowych, wymowy, oraz słownictwa są wymagane dla danego poziomu zaawansowania językowego i konkretnego kursu. Określają szczegółowe techniki rozwijania umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz słuchania. W przypadku kursów egzaminacyjnych uwzględniają także specyficzne wymagania stawiane przez program poszczególnych egzaminów.

Programy nauczania skorelowane są z podręcznikami oraz dodatkowymi materiałami używanymi przez nauczycieli. Łącznie w naszych szkołach wdrażanych jest każdorazowo ponad 25 autorskich programów nauczania.

Trzeci poziom piramidy stanowią tzw. schemes of work, czyli szczegółowe tygodniowe lub pięciotygodniowe (w zależności od długości i intensywności kursu) plany zajęć. Dopiero na podstawie szczegółowych planów zajęć nauczyciele opracowują konspekty konkretnych lekcji dla konkretnych grup.

Na górze akademickiej piramidy w naszych szkołach językowych znajduje się pojedyńcza lekcja, która musi być tak zaplanowana, by odpowiadała potrzebom naszych słuchaczy.

By tak jednak się stało, konieczne są pozostałe elementy układanki – curriculum, program działania, plan zajęć, w końcu konspekt danej lekcji. O sukcesie w nauczaniu decyduje dopiero współgranie wszystkich tych elementów i ono też odpowiada za akademicką doskonałość, do której dążą nasze szkoły.